Menu
Späť na novinky a rady

Vplyv nariadenia ohľadom COVID-19 na servisné služby

Vážení zákazníci,

dovoľujeme si Vás informovať o aktuálnej situácii súvisiacej s bezpečnostným opatrením vyhláseným Úradom verejného zdravotníctva SR, ktorej cieľom je zabránenie šírenia koronavírusy (COVID-19).

V tejto súvislosti je našou prioritou predovšetkým ochrana zdravia. Vyhlásenie vydané Úradom verejného zdravotníctva SR („ÚVZ SR“) postihuje alebo iným spôsobom obmedzuje väčšinu odvetví na Slovensku. Na riešenie reklamácií a zabezpečenie servisných služieb v domácnostiach zákazníkov nebol síce príslušným nariadením ÚVZ SR vydaný zákaz, avšak služby možno poskytovať len za predpokladu prísneho dodržiavania bezpečnostných opatrení. Naša spoločnosť je preto pripravená riešiť reklamácie výrobkov s prioritou tých spotrebičov, ktoré ovplyvňujú životne dôležitý chod domácností. V tejto výnimočnej situácii vyzývame k dodržiavaniu zásad ochrany zdravia na zabránenie prípadnému šíreniu vírusovej nákazy. Rovnako tak aj servisný technici sa týmito podmienkami budú riadiť. Radi by sme aj napriek tieto opatrenia požiadali o vzájomný rešpekt pri prípadnom odmietnutí reklamácie z dôvodu náhle zistených rizík. Tieto opatrenia sú platné do doby ukončenia tohto núdzového stavu, do 30.3.2020.

V pohotovosti bude aj naďalej naša bezplatná linka 0800 105 505, ktorá je Vám plne k dispozícii, a na ktorej sa Vám pokúsime maximálne pomôcť s Vašimi otázkami. Na prípadné otázky súvisiace s reklamačným procesom, s ohľadom na túto výnimočnú situáciu, budú naši operátori pripravení reagovať. Veľmi Vás týmto prosíme o trpezlivosť pri spoločnom riešení tejto výnimočnej situácie.

Ďakujeme za pochopenie.
spoločnosť Gorenje Slovakia s.r.o.