Prihlásiť sa / Registrovať

ZÁSADY OCHRANY ÚDAJOV

Správcom vašich osobných údajov sú spoločnosti:

ConnectLife, dátové technológie, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovinsko, konajúci ako hlavný správca dát spoločností vyrábajúcich a/alebo obchodujúcich so zariadeniami značiek v rámci spoločností Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba, Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi , Asko) a Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo

GORENJE Slovakia, s. r. o.

(Obaja správcovia údajov ďalej: Spoločnosť) 

S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame vážne a zodpovedne s ohľadom na ustanovenia všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR) a ďalších platných predpisov v oblasti ochrany osobných údajov. Tento dokument obsahuje informácie o činnostiach spracovania údajov, ktoré vykonávame v súvislosti s osobnými údajmi užívateľov našich produktov, našich zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a/alebo užívateľov webových stránok

 

Okrem zásad ochrany osobných údajov:

prijali sme interný postup týkajúci sa ochrany osobných údajov, v ktorom sú stanovené povinnosti Spoločnosti a zamestnancov ohľadom ochrany osobných údajov.

prijali sme Zásady súborov cookie, ktoré upravujú ochranu osobných údajov užívateľov našich produktov, našich zákazníkov, potenciálnych zákazníkov a/alebo užívateľov webových stránok.

vytvorili sme vyhradenú e-mailovú schránku, kde sa na nás môžete obrátiť so všetkými otázkami ohľadom vašich osobných údajov.

pravidelne vzdelávame zamestnancov o nakladaní s osobnými údajmi.

pravidelne kontrolujeme systémy spracovania osobných údajov a navrhujeme zlepšenie.

 

1.         Kto spracúva vaše osobné údaje?

Správcami vašich osobných údajov sú:

 

Spoločnosť: ConnectLife, data technologies, LLC

Adresa: Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia

e-mail: privacy@connectlife.io

 

Spoločnosť: GORENJE Slovakia, s.r.o.

Adresa: Hodžovo námestie 2A, 811 06 Bratislava

Telefón: 800 105 505

e-mail: info@hisense.cz

 

Spoločnosť ConnectLife, data technologies, LLC Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, Slovinsko, (ďalej len: Spoločnosť), vystupuje ako hlavný kontrolór údajov spoločností vyrábajúcich a/alebo obchodujúcich so zariadeniami značiek v rámci spoločností Hisense Europe Group (Hisense, Toshiba , Gorenje, Sharp, Kelon, Hitachi, Asko a Ronshen, ATAG, Pelgrim, Etna, Körting, Mora, Upo).

Spoločnosť GORENJE Slovakia, s.r.o. je spoločnosť, ktorá lokálne ponúka produkty a spotrebiče vyrábané spoločnosťami Hisense Europe Group.

Ostatné spoločnosti v rámci skupiny Hisense Europe môžu byť spracovateľmi vašich osobných údajov. Spoločnosti Hisense Europe Group a distribútori ako také zhromažďujú a iným spôsobom spracúvajú vaše osobné údaje (na základe dohody, oprávneného záujmu alebo vášho súhlasu) a ich prostriedky spracúvania údajov (napr. webové stránky, CRM programy, online nástroje atď.) na účely týchto zásad uvedených ako naše prostriedky. Zoznam ďalších spoločností Hisense Europe Group, distribútorov a ich spracovateľov je dostupný tu.


2.         Spôsob získavania údajov

Vaše osobné údaje získavame na základe používania našich webových stránok alebo aplikácií, prostredníctvom cookies a iných online nástrojov, vypĺňaním formulárov na našej webovej stránke alebo vo fyzickej podobe, prostredníctvom telefonickej a elektronickej komunikácie, prostredníctvom inej písomnej komunikácie a/alebo prostredníctvom sociálnych sietí.


3.         Ktoré vaše osobné údaje spracúvame a na aký účel?

V tejto časti vysvetľujeme, ktoré údaje spracúvame a na aký účel v závislosti od jednotlivých činností:

 

3.1.      Nákup na webovej stránke Spoločnosti alebo odber produktov objednaných online

Aby ste mohli nakupovať produkty prostredníctvom webovej stránky Spoločnosti alebo zbierať produkty objednané online, musíme zhromažďovať a spracovávať niektoré vaše osobné údaje (napr. dodaciu adresu), pretože len tak budeme môcť spracovať vašu objednávku a identifikovať zakúpený tovar. produktov v prípade reklamácie.

Na umožnenie nákupu na webovej stránke Spoločnosti alebo odberu produktov objednaných online spracujeme nasledujúce údaje:

meno a priezvisko,

fakturačná adresa a adresa doručenia (ak je zvolená možnosť doručenia),

e-mailovú adresu,

telefónne číslo,

číslo objednávky,

hodnota objednávky,

spôsob platby,

číslo bankového účtu a/alebo číslo kreditnej karty,

podrobnosti o objednaných produktoch,

dátum nákupu.

Účelom a základom spracovania vyššie uvedených údajov je zabezpečenie možnosti doručenia alebo prijatia objednávky, úhrady objednávky, informovania o stave Vašej objednávky a vystavenie faktúry za zrealizovaný nákup. Zadaním objednávky ste uskutočnili nákup, čo z právneho hľadiska znamená uzatvorenie kúpnej zmluvy a pre splnenie našej časti povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy musíme spracúvať Vaše osobné údaje (spracovanie zmluvy) a zároveň sme zo zákona povinní vystaviť faktúru za uskutočnený nákup (právne spracovanie).

Doba spracovania: Údaje odoslané doručovacej službe sú uchovávané po dobu 1 roka odo dňa doručenia vašej objednávky. Údaje súvisiace so samotným nákupom sú uchovávané dovtedy, kým si môžete v súvislosti s nákupom uplatniť určité práva podľa príslušného zákona (doba stanovená zákonom, v ktorej je možné uplatniť nárok na príslušný súd). V súlade s daňovými a účtovnými predpismi sú údaje pre vystavovanie faktúr uchovávané po dobu podľa miestnej legislatívy.

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? V prípade online nakupovania alebo vyzdvihnutia produktov objednaných online nemôžeme uskutočniť váš nákup alebo vyzdvihnutie produktov bez získania vyššie uvedených osobných údajov. Produkty si však môžete zakúpiť a vyzdvihnúť priamo v našej kamennej predajni alebo v predajniach zmluvných partnerov, ktorí to umožňujú.

 

3.2.      Zákaznícka podpora pri riešení problémov a záručných reklamáciách

Aby sme mohli poskytovať zákaznícku podporu pri riešení problémov a reklamácií záruky, musíme zhromažďovať a spracovávať niektoré vaše osobné údaje, pretože len tak môžeme splniť naše zákonné povinnosti v tomto smere.

Aby sme mohli poskytovať zákaznícku podporu pri riešení problémov a reklamácií záruky, budeme spracovávať nasledujúce údaje:

meno a priezvisko,

e-mailovú adresu,

telefónne číslo,

číslo objednávky,

podrobnosti o zakúpených produktoch,

dátum nákupu,

adresa,

dorozumievací jazyk,

v prípade hovoru na call centrum záznam telefonického hovoru.

Účelom a základom spracovania vyššie uvedených údajov je dodržiavanie zákonných ustanovení ohľadom záruky predávajúceho na zakúpené produkty (zákonné spracovanie) a plnenie kúpnej zmluvy ohľadom zakúpených produktov (zmluvné spracovanie).

Doba spracovania: Údaje sú uchovávané po dobu trvania možnosti uplatnenia nárokov zo zmluvy a zo záruky podľa príslušného zákona (doba stanovená zákonom, v ktorej je možné uplatniť reklamáciu na príslušnom súde). Nahrávky telefonátov sa uchovávajú po dobu podľa miestnej legislatívy.

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? Neposkytnutie vyššie uvedených osobných údajov môže mať vplyv na poskytovanie a kvalitu zákazníckej podpory ohľadom používania našich produktov, prípadne spôsobu riešenia záručných reklamácií. V závislosti od kanála a dôvodu komunikácie však nemusíme potrebovať všetky vyššie uvedené údaje.

 

3.3.      Upozornenie týkajúce sa produktov opäť na sklade

V prípade, že určitý produkt nie je na sklade, jednotlivec môže vložiť svoj e-mail, aby bol informovaný, keď bude produkt opäť na sklade.

Za účelom informovania jednotlivca o dostupnosti produktu spracujeme nasledujúce údaje:

e-mailovú adresu.

Účelom a základom spracovania Vašich osobných údajov je informovať Vás o dostupnosti produktu. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva len na základe vášho súhlasu.

Doba spracovania: Do odvolania súhlasu, kedy môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Údaje prestanú byť uchovávané do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu alebo do 1 mesiaca po zaslaní oznámenia o dostupnosti produktu fyzickej osobe, pričom v tomto časovom období môžete byť ešte príjemcom našej komunikácie.

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? V prípade neposkytnutia Vašej e-mailovej adresy Vás nemôžeme informovať o opätovnom naskladnení produktu, avšak za rovnakým účelom môžete pravidelne kontrolovať našu webovú stránku.

 

3.4.      Používateľský účet na webovej stránke Spoločnosti alebo v mobilnej aplikácii Connectlife

Každý jednotlivec si môže na webovej stránke vytvoriť užívateľský účet, ktorý je určený na sledovanie priebehu objednávky, zobrazenie histórie nákupov alebo vyjadrenie názoru na produkt. V rámci nastavenia používateľského účtu je možné prejaviť aj vôľu prijímať marketingové správy alebo ich odber zrušiť. Pre používateľský účet v mobilnej aplikácii Connectlife je možné použiť rovnaké prístupové údaje ako k používateľskému účtu na webovej stránke.

Za účelom vytvorenia používateľského účtu budeme spracovávať nasledujúce údaje:

e-mailovú adresu,

meno a priezvisko,

telefónne číslo,

adresa,

dorozumievací jazyk,

heslo,

stravovacie preferencie,

servisný lístok a servisná história,

označenie účtu na sociálnej sieti (v prípade zriadenia používateľského účtu s účtom na sociálnej sieti),

gmail adresa a údaje získané gmailom (v prípade zriadenia užívateľského účtu na gmail).

Účelom a základom spracovania vašich osobných údajov je zabezpečenie prístupu k vášmu účtu a autentifikácia používateľa. Žiadosťou o vytvorenie užívateľského účtu vznikol zmluvný vzťah a za účelom splnenia našej časti zmluvných povinností budeme spracúvať Vaše osobné údaje (zmluvné spracúvanie). Niektoré osobné údaje (preferencie stravy) sú spracovávané na základe vášho súhlasu a sú spracovávané za účelom informovania o našom návrhu na stravovanie. Niektoré osobné údaje (servisný lístok a servisná história) sú spracovávané za účelom plnenia kúpnej zmluvy ohľadom zakúpených produktov (zmluvné spracovanie).

Doba spracúvania: Vaše osobné údaje uchovávame do vymazania účtu alebo do 3 rokov od posledného prihlásenia sa do účtu. Údaje spracúvané na základe zmluvy sú uchovávané po dobu trvania možnosti uplatnenia nárokov zo zmluvy podľa príslušného zákona (doba stanovená zákonom, v ktorej je možné uplatniť nárok na príslušnom súde). Osobné údaje, ktoré sú spracúvané na základe vášho súhlasu, uchovávame do odvolania súhlasu a svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Tieto údaje sa prestanú uchovávať do 1 mesiaca od prijatia odvolania súhlasu, pričom v tomto časovom období môžete byť stále príjemcom našej komunikácie.

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? Bez vyššie uvedených osobných údajov nie je možné vytvoriť užívateľský účet. Napriek tomu nie ste povinní vytvoriť si užívateľský účet (t.j. poskytnúť osobné údaje na takýto účel) na nákup alebo používanie našich produktov.

 

3.5.      Registrácia produktu na našej webovej stránke a v mobilnej aplikácii Connectlife

Každý jednotlivec, ktorý si kúpil niektorý z našich produktov, môže produkt zaregistrovať na našej webovej stránke alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie Connectlife v rámci svojho používateľského účtu. Na základe registrácie získa fyzická osoba zjednodušený prístup k návodu na použitie, našim návrhom na používanie produktu, informáciám súvisiacim so zárukou a dodatočne predĺženou záručnou dobou a upozorneniami o aktualizáciách týkajúcich sa zariadení Connectlife.

Za účelom vykonania registrácie produktu budeme (okrem údajov uvedených v bode 3.4.) spracovávať nasledovné údaje:

číslo produktu,

sériové číslo produktu,

dátum nákupu,

kópiu nákupnej faktúry.

Účelom a základom spracovania vašich osobných údajov je poskytnutie prístupu k návodu na použitie, našim návrhom na používanie produktu a informáciám súvisiacim so zárukou. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva len na základe vášho súhlasu.

Doba spracovania: Do odvolania súhlasu, kedy môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Údaje prestanú byť uchovávané do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu alebo do 1 mesiaca po vymazaní registrácie produktu, pričom v tomto časovom období môžete byť naďalej príjemcom našej komunikácie.

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? Bez vyššie uvedených údajov nemôžete produkt zaregistrovať na našej webovej stránke alebo v mobilnej aplikácii Connectlife. Ku každému produktu je však v čase nákupu pripojený návod na použitie a informácie týkajúce sa záruky.

 

3.6.      Poskytovanie názorov, hodnotení a komentárov na webovej stránke

Aby sme umožnili poskytovanie názorov, hodnotení a komentárov na webovej stránke, musíme zhromažďovať a spracovávať niektoré vaše osobné údaje, keďže sa chceme podeliť o skúsenosti skutočných zákazníkov a používateľov s potenciálnymi zákazníkmi a používateľmi. Skúsenosti skutočných zákazníkov a používateľov určitého produktu alebo služby z jedného trhu môžeme zdieľať aj s potenciálnymi zákazníkmi a používateľmi na inom trhu. Spôsoby a podmienky udeľovania názorov, hodnotení a komentárov na stránke sú uvedené v Pravidlách uverejňovania recenzií a komentovania produktov a služieb, ktoré sú dostupné tu.

Za účelom poskytnutia názorov, hodnotení a komentárov budeme spracovávať nasledujúce údaje:

meno alebo zvolené meno,

e-mailovú adresu,

podrobnosti o zakúpených produktoch,

kópiu nákupnej faktúry.

Účelom a základom spracovania Vašich osobných údajov je zabezpečiť, aby názor, hodnotenie a komentár k jednotlivému produktu vyjadrila osoba, ktorá daný produkt skutočne zakúpila alebo používa. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva len na základe vášho súhlasu.

Doba spracovania: Vaše osobné údaje budú automaticky vymazané po 5 rokoch od zverejnenia názoru, hodnotení a komentárov. Vaše názory, hodnotenia a komentáre sú na stránke viditeľné po dobu 5 rokov od zverejnenia na stránke. Vaše názory, hodnotenia a komentáre však budú vymazané skôr v prípade odvolania súhlasu s takýmto spracovaním údajov, kedy v týchto prípadoch prestanú byť údaje uchovávané do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu.

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? Názory, hodnotenia a komentáre môžete na stránke uvádzať aj anonymne (bez poskytnutia vašich osobných údajov). Bez vašich osobných údajov však nemôžeme zaručiť, že názory, hodnotenia a komentáre budú poskytnuté iba od skutočných kupujúcich a používateľov.

 

3.7.      Marketing a súvisiace služby

Na účely marketingových aktivít, poskytovania informácií o našich produktoch, získavania spätnej väzby na zakúpené produkty a nabádania k registrácii produktu v rámci užívateľského účtu potrebujeme váš výslovný súhlas a bez neho vás nebudeme kontaktovať za vyššie uvedeným účelom. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať v nastaveniach svojho používateľského účtu, odhlásením sa z odberu správ, zmenou nastavení cookies alebo zaslaním žiadosti na privacy@connectlife.io.

Za účelom marketingu a súvisiacich služieb spracovávame nasledujúce údaje:

meno a priezvisko,

e-mailovú adresu,

telefónne číslo,

lokalizačné údaje užívateľa získané z mobilného zariadenia užívateľa,

záujmy jednotlivca týkajúce sa prezerania produktov na webových stránkach,

kontaktné informácie prostredníctvom aplikácií na odosielanie okamžitých správ,

história nákupov,

PSČ,

údaje súvisiace s doručovaním, otváraním, klikaním a odhlasovaním našich správ,

analytika sentimentu používateľských recenzií produktov.

Účelom a základom spracovania Vašich osobných údajov je umožnenie zasielania marketingových správ alebo predloženie ponuky prispôsobenej Vašim záujmom alebo zlepšenie užívateľského zážitku. Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva len na základe vášho súhlasu.

Doba spracovania: Do odvolania súhlasu, kedy môžete svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Údaje sa prestanú uchovávať do 1 mesiaca od prijatia odvolania súhlasu, pričom v tomto časovom období môžete byť stále príjemcom našej komunikácie.

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? Nie ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje na marketingové účely (poskytnutie súhlasu so spracovaním osobných údajov na tieto účely je dobrovoľné). V takom prípade vás však nebudeme môcť informovať o našich marketingových aktivitách, našich produktoch a vytvárať pre vás personalizované ponuky.

 

3.8.      Informácie o vašich aktivitách na našej webovej stránke

Za účelom zlepšovania fungovania webovej stránky, štatistických prehľadov a prispôsobených ponúk sledujeme aj vaše aktivity na našej webovej stránke, pričom tieto údaje sú v pseudonymizovanej forme.

Na účely sledovania aktivity na našej webovej stránke spracúvame nasledujúce údaje:

označenie užívateľského účtu,

história nákupov,

IP adresa zariadenia,

operačný systém zariadenia,

použitý prehliadač,

webová adresa úvodnej stránky, ktorú používate na prístup na našu webovú stránku.

Účelom a základom spracovania je zlepšenie fungovania webovej stránky, štatistických prehľadov a personalizovaných ponúk, čo je náš oprávnený záujem, pričom spracovanie za účelom personalizovaných ponúk je založené na Vašom súhlase. Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať v nastaveniach svojho používateľského účtu, zmenou nastavení cookies alebo zaslaním žiadosti na privacy@connectlife.io.

Doba spracovania: Vaše osobné údaje budú automaticky vymazané po 1 roku od každej návštevy našej webovej stránky. Vaše údaje sa však prestanú spracovávať v prípade odvolania vášho súhlasu, pričom svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Údaje prestanú byť uchovávané do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu.

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? V prípade neposkytnutia vyššie uvedených údajov nemôžeme sledovať Vašu aktivitu na našej stránke a následne vylepšiť funkčnosť našej stránky a pripraviť Vám personalizovanú ponuku.

 

3.9.      Spracovanie osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí, aplikácií na rýchle zasielanie správ a chatovacích miestností

Spoločnosť môže mať zriadené profily na sociálnych sieťach (napr. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok, Twitter atď.) alebo môže na komunikáciu využívať aplikácie na odosielanie okamžitých správ (napr. WhatsApp, FB Messenger, Viber atď.). Sociálne siete a aplikácie na odosielanie okamžitých správ nám umožňujú propagovať naše produkty a služby alebo poskytovať zákaznícku podporu. V druhom prípade môžeme tiež vybrať kategórie jednotlivcov na sociálnej sieti, na ktoré chceme, aby naša reklama odkazovala. Spoločnosť ako taká môže zodpovedať za ochranu osobných údajov, ktoré používatelia zdieľajú so Spoločnosťou prostredníctvom vyššie uvedených médií, a zároveň poskytovateľ jednotlivých médií zodpovedá aj za spracúvanie údajov, ktoré na takýchto médiách vykonáva, preto sa používateľom odporúča, aby sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov jednotlivých médií.

V prípade návštevy profilu Spoločnosti na individuálnej sociálnej sieti alebo nadviazania komunikácie prostredníctvom aplikácií na odosielanie okamžitých správ môžeme spracovávať nasledujúce údaje:

ak dáte like, zdieľate príspevok, označíte profil spoločnosti alebo komentár, získame prístup k vášmu verejnému profilu a obsahu vášho príspevku,

ak nám pošlete súkromnú správu na sociálnej sieti alebo prostredníctvom aplikácie na odosielanie okamžitých správ, získame informácie o vašom verejnom profile, prípadne vaše kontaktné údaje a informácie o obsahu odoslanej správy.

Pri komunikácii cez sociálne siete, aplikácie na odosielanie okamžitých správ a chatovacie miestnosti o vás budeme spracovávať nasledujúce údaje:

verejný profil fyzickej osoby na sociálnej sieti a obsah publikácie,

kontaktné údaje jednotlivca v aplikácii okamžitých správ,

ďalšie údaje, ktoré nám počas komunikácie poskytnete.

Účelom a základom spracúvania Vašich osobných údajov je propagácia produktov Spoločnosti a nadviazanie komunikácie s používateľmi sociálnych sietí alebo aplikácií na rýchle zasielanie správ. Môžeme vás kontaktovať len na základe vášho súhlasu, ale na vašu otázku môžeme odpovedať na základe nášho oprávneného záujmu, ktorým je uspokojovanie potrieb zákazníkov poskytovaním informácií súvisiacich s našimi produktmi.

Doba spracovania: Vaše osobné údaje, ktoré uchovávame, budú automaticky vymazané po 1 roku od komunikácie alebo skôr v prípade odvolania súhlasu. V prípade odvolania súhlasu sa údaje prestanú uchovávať do 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu, pričom v tejto lehote môžeme ešte spracúvať vaše osobné údaje.

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? Bez poskytnutia vašich osobných údajov s nami nemôžete komunikovať prostredníctvom vyššie uvedených médií a nemôžeme odpovedať na vaše otázky.

 

3.10.    Používanie produktov prostredníctvom aplikácií Connectlife

Aby sme používateľom umožnili všetky funkcie inteligentných zariadení, porozumeli potrebám používateľov a určili efektivitu a využitie zariadenia, zhromažďujeme a spracúvame niektoré vaše osobné údaje a údaje o prevádzke každého zariadenia. V rámci vyššie uvedeného sa predpokladá registrácia užívateľa a uzatvorenie licenčnej zmluvy.

Pre registráciu užívateľa a uzatvorenie licenčnej zmluvy budeme spracúvať nasledovné osobné údaje:

titul (pán, pani),

meno a priezvisko,

dorozumievací jazyk,

adresa,

telefónne číslo,

e-mailovú adresu,

stravovacie preferencie,

druhy potravín a nápojov a skladovanie v zariadení (napr. chladnička, vínna pivnica),

údaje o spárovaní zariadenia s naším cloudom.

Na pripojenie zariadenia ku cloudu cez lokálnu WIFI musia používatelia vložiť aj údaje o Service Set IDentifier (SSID) a heslo. Tieto údaje sa však používajú iba na spárovanie spotrebiča s modulom Wi-Fi a nezhromažďujeme, neukladáme ani žiadnym iným spôsobom nespracovávame.

Počas používania inteligentného zariadenia budeme používať nasledujúce diagnostické údaje týkajúce sa prevádzky zariadenia:

údaje o zariadení (značka, model, sériové číslo),

dátum inštalácie zariadenia,

prevádzka zariadenia (doba prevádzky, poruchy, plánovaná údržba),

údaje zistené senzormi zariadenia a ktoré sú dôležité pre prevádzku zariadenia (napr. údaje o technickom výkone, údaje súvisiace s prípadnými chybovými hláseniami, teplota, vlhkosť, kvalita vzduchu a pod.),

analytika správania používateľov,

rezervácia zariadenia,

spotreba zdrojov.

Účelom a základom spracúvania Vašich osobných údajov je zabezpečenie možnosti využívania všetkých funkcií smart zariadení. Žiadosťou o registráciu užívateľa a uzatvorením licenčnej zmluvy vzniká zmluvný vzťah a pre splnenie našej časti zmluvných povinností musíme spracúvať Vaše osobné údaje (zmluvné spracúvanie).

Doba spracovania: Údaje súvisiace s registráciou užívateľa a uzatvorením licenčnej zmluvy uchovávame po dobu, po ktorú môžete vykonávať určité práva v súvislosti s našimi zmluvnými povinnosťami (doba stanovená zákonom, v ktorej je možné uplatniť reklamáciu u kompetentného súd po uplynutí licenčnej zmluvy).

Čo sa stane, ak neposkytnete osobné údaje? Bez vyššie uvedených osobných údajov nie je možné zaregistrovať užívateľa aplikácie Connectlife a uzavrieť licenčnú zmluvu.

 

3.11.    Cookies a ďalšie online nástroje

Ak navštívite našu webovú stránku, môžeme na vašom zariadení ukladať súbory cookie. Viac informácií o súboroch cookie používaných na našej webovej stránke nájdete v Zásadách používania súborov cookie.

Okrem súborov cookie používame aj ďalšie online nástroje od nasledujúcich poskytovateľov:

Google, konkrétne:

Google Marketing Platform za účelom získavania údajov súvisiacich s návštevnosťou webu (napr. počet návštevníkov, navštívených stránok návštevníkmi, čas strávený návštevníkmi na webe);

Google Maps za účelom využívania mapovacej služby Google Maps cez API za účelom uľahčenia lokalizácie miest určených jednotlivcom na webovej stránke;

Správca značiek Google za účelom správy značiek webových stránok prostredníctvom používateľského rozhrania a integrácie programových kódov na našich webových stránkach;

Google Ads na účely umiestňovania reklám, remarketingu a sledovania konverzií;

Google Optimize na účely A/B testovania a testovania webových stránok;

Súprava stránok na účely zlepšovania a speňažovania nášho obsahu na webovej stránke;

Youtube za účelom nadviazania spojenia so servermi YouTube, kde sa vyžaduje použitie pluginov od YouTube;

Google Analytics na účely zhromažďovania údajov z webových stránok a aplikácií na vytváranie prehľadov, ktoré poskytujú obchodné štatistiky;

Google Search Console s cieľom ukázať výkonnosť webových stránok vo Vyhľadávaní Google a to, ako Google vidí našu webovú stránku;

Looker Studio za účelom premeny údajov na informatívne, ľahko čitateľné, ľahko zdieľateľné a plne prispôsobiteľné informačné panely a zostavy.

Uvedené online nástroje prevádzkuje spoločnosť Google Inc. so sídlom v USA, pričom určité informácie o používaní webovej stránky jednotlivcom môžu byť prenesené aj na server v USA, preto vám odporúčame, aby ste sa oboznámili aj s ich zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu. Ak ste majiteľom účtu Google a súhlasili ste s prispôsobením reklám, môžeme tiež získať správy o účinnosti našich reklamných opatrení (vrátane prehľadov naprieč zariadeniami), demografických informácií a záujmoch jednotlivcov, ako aj online prehľadov naprieč zariadeniami. reklamné funkcie.

Meta, konkrétne:

Meta business Suite ako nástroj na správu sociálnych médií pre Facebook a Instagram na účely vytvárania a plánovania obsahu tak, aby reagoval na zapojenie a analyzoval poznatky

Meta pixel na účely umiestňovania reklám, remarketingu a sledovania konverzií.

Uvedené online nástroje prevádzkuje spoločnosť Facebook Ireland Limited, so sídlom na adrese 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; pričom určité informácie o používaní webovej stránky jednotlivcom môžu byť prenesené aj na server v USA, preto vám odporúčame, aby ste sa oboznámili aj s ich zásadami ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii tu. Ak ste majiteľom účtu na Facebooku alebo Instagrame a súhlasili ste s prispôsobením reklám, môžeme tiež získať správy o účinnosti našich reklamných opatrení (vrátane správ naprieč zariadeniami), demografických informácií a záujmoch jednotlivcov, ako aj o krížových online reklamné funkcie zariadenia.

 

3.12.    Remarketing, sledovanie a podobné technológie

My a naši poskytovatelia služieb tretích strán používame súbory cookie na informovanie, optimalizáciu a zobrazovanie reklám na základe vašich minulých návštev našej webovej stránky alebo našich mobilných aplikácií, aby sme vám mohli robiť reklamu na webových stránkach tretích strán. Na tento účel používame:

Google Ads, ktorú poskytuje Google a môžete sa odhlásiť na stránke Nastavenia reklám Google, a

Facebook Retargeting, ktorý poskytuje Meta a môžete ho zrušiť tak, že navštívite stránku Facebooku, kde sa musíte prihlásiť a prejsť do Nastavenia > Reklamy > Nastavenia reklamy. V aplikácii prejdite do časti Nastavenia a ochrana osobných údajov > Nastavenia > Reklama > Predvoľby reklám > Nastavenia reklamy. Potom vyberte možnosť Nepovolené

Aby sme videli, ako sa darí našej webovej stránke a mobilnej aplikácii, používame konverzné majáky, značky, skripty a pixely, ktoré vykonajú krátky riadok kódu, ktorý nám oznámi, kedy ste klikli na konkrétne tlačidlo alebo sa dostali na konkrétnu stránku. Používanie týchto technológií nám umožňuje zaznamenať, že konkrétne zariadenie, prehliadač alebo aplikácia navštívila konkrétnu webovú stránku.

Ak na svojom počítači alebo mobilnom zariadení povolíte služby založené na polohe v súvislosti s používaním webovej stránky alebo mobilnej aplikácie, výslovne súhlasíte s tým, aby sme zhromažďovali geolokáciu (ktorá môže zahŕňať konkrétnu zemepisnú dĺžku a šírku) vášho zariadenia. Tieto informácie sa použijú tak, ako je uvedené v týchto zásadách ochrany údajov, vrátane poskytovania konkrétneho reklamného obsahu alebo správ na základe vašej polohy.

My a naši poskytovatelia služieb tretích strán môžeme použiť informácie, ktoré o vás zhromažďujeme (informácie z našej webovej stránky alebo mobilnej aplikácie, prostredníctvom vašich zariadení alebo od tretej strany), aby sme pomohli nám a našim poskytovateľom služieb tretích strán. identifikovať ďalšie zariadenia, ktoré používate (napr. mobilný telefón, tablet, iný počítač atď.). My a naši poskytovatelia služieb tretích strán tiež môžeme použiť používanie naprieč zariadeniami a ďalšie informácie, ktoré sa o vás dozvieme, na poskytovanie cielenej reklamy na vašich zariadeniach a na odosielanie e-mailov. Tieto súbory cookie a ďalšie technológie tretích strán sa riadia špecifickými zásadami ochrany osobných údajov každej tretej strany, nie touto.


4.         Zhromažďovanie osobných údajov detí

Zaviazali sme sa chrániť osobné údaje detí a uznávame, že rodičia alebo zákonní zástupcovia môžu využívať naše služby alebo kupovať naše produkty pre rodinné potreby, a to aj pre neplnoletých. Naše služby a produkty ako také nie sú určené na používanie jednotlivcami, ktorí nedosiahli miestny zákonný vek pre dospelú osobu, a nebudeme vedome zhromažďovať osobné údaje od jednotlivcov mladších ako takýto vek na žiadny účel, ani nebudeme akceptovať registráciu od takýchto jednotlivcov. V niektorých prípadoch, najmä ak sa informácie zhromažďujú elektronicky, nemusíme byť schopní určiť, či boli informácie zhromaždené od detí, ktoré nedosiahli miestny zákonný vek, a zaobchádzame s týmito informáciami, ako keby ich poskytol dospelý. Ak sa dozvieme, že dieťa mladšie ako miestny zákonný vek poskytlo akékoľvek osobné údaje, vynaložíme komerčne primerané úsilie na okamžité vymazanie takýchto informácií. 


5.         Kto spracúva vaše osobné údaje a s kým ich zdieľame?

Vaše údaje sú spracovávané buď v rámci interných softvérových programov (napr. SAG a Hisense CRM) alebo pomocou nástrojov poskytovaných externými poskytovateľmi.

Iné súvisiace subjekty Hisense Group Holdings Co., Ltd môžu mať prístup k vašim osobným údajom, keďže jednotlivé spoločnosti sú predajcami alebo výrobcami produktu, ktorý ste si zakúpili, a jednotlivé spoločnosti poskytujú primeranú podporu činnosti Spoločnosti. Prepojené subjekty Hisense Group Holdings Co., Ltd so sídlom mimo EÚ/EHP vymenovaná spoločnosť VERDATA Datenschutz GmbH & Co. KG, Roemerstr. 12, D – 40476 Düsseldorf, Nemecko ako ich zástupca podľa článku 27 GDPR.

Spoločnosť môže tiež odovzdať osobné údaje externým dodávateľom (najmä za účelom zabezpečenia platieb, dopravy a iných záležitostí súvisiacich s vašou objednávkou a pod.). V takom prípade sa Spoločnosť zaväzuje uzavrieť s externými dodávateľmi zmluvu, ktorá zabezpečí primeranú bezpečnosť vašich osobných údajov, pričom externí dodávatelia môžu vaše údaje spracúvať len na účel, na ktorý boli získané.

Vaše osobné údaje môžu byť tiež predmetom prenosu externým dodávateľom v tretích krajinách. V tomto prípade Spoločnosť zabezpečí primerané záruky, ak externí dodávatelia sídlia alebo poskytujú služby súvisiace s ochranou osobných údajov v tretej krajine, ktorá neponúka rovnakú úroveň ochrany údajov ako GDPR, a prevezme ďalšie povinnosti stanovené GDPR. o takomto druhu prevodu.

Vaše osobné údaje môžeme odovzdať najmä iným spoločnostiam v skupine Hisense a našim distribútorom, ktorí predávajú naše produkty a služby na určitých trhoch alebo poskytujú iné služby v súvislosti s obchodnou podporou, reklamáciami objednaného tovaru alebo zákazníckou podporou. Zoznam našich spoločností v určitých krajinách a ich spracovateľov je uvedený v prílohe.

Vaše osobné údaje môžeme preniesť na základe vášho súhlasu podľa týchto zásad ochrany údajov do reklamných a sociálnych sietí, najmä do:

Google Ireland Limited (registrované číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Facebook Ireland Limited, so sídlom na 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, D02 X525, Írsko; zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Pinterest, Inc., so sídlom na 505 Brannan Street San Francisco, CA 94107 Spojené štáty, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

LinkedIn ako nástroj poskytovaný spoločnosťou Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA, zásady ochrany osobných údajov LinkedIn sú k dispozícii tu

Na spracúvanie osobných údajov využívame aj služby ďalších spracovateľov, ktorí spracúvajú osobné údaje v súlade s našimi pokynmi a na účely, na ktoré sa údaje zhromažďujú. Medzi takýchto spracovateľov patrí:

-           poskytovatelia služieb cloud computingu a ďalší poskytovatelia technickej podpory ako napr.

Microsoft Azure, poskytovaný spoločnosťou Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052, USA, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

SAP Hybris poskytuje SAP America, Inc., 3999 West Chester Pike, Newtown Square, PA 19073, USA, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Salesforce Marketing Cloud a Salesforce Service Cloud poskytované spoločnosťou Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Spojené štáty americké, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Cloudera poskytuje Cloudera, Inc., 5470 Great America Parkway, Santa Clara, CA 95054, USA, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Platforma IoT Tuya poskytovaná spoločnosťou Tuya Global Inc., 3979 Freedom Circle, Suite 340, Santa Clara, CA 95054, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

DigitalOcean, 101 6th Ave New York, NY 10013, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Cloudflare France SAS, 6 place de la Madeleine, 75008 Paríž, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Amazon Web Services, Inc., 410 Terry Avenue North Seattle, WA 98109 Spojené štáty, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

 

-           poskytovatelia marketingových nástrojov, ktoré nám pomáhajú optimalizovať web a personalizovať obsah a ponuky pre vás, ako napr: 

Salesforce, Inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3rd Floor, San Francisco, CA 94105, Spojené štáty americké, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

SAP SE, Dietmar-Hopp-Allee 16, 69190 Walldorf/Nemecko, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Sprinklr, Inc. 29 West 35th Street, New York, NY 10001, USA, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Freshworks Technologies B.V. Stationsplein 32, 3511 ED Utrecht, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

"eXpoint" SIA, ulica rīvības 76-34, Riga, LV-1001, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Mailchimp ako nástroj poskytovaný spoločnosťou Intuit Inc., 2700 Coast Avenue, Mountain View, CA 94043, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Loadbee GmbH, Karlsruher Strasse 3, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Nemecko, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Flixmedia Limited, 14 – 16 Well Court, Farringdon Lane, Londýn, EC1R 3AU, Spojené kráľovstvo, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

ChannelAdvisor Corporation, 3025 Carrington Mill Blvd., Suite 500 Morrisville, NC 27560, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Simply4net Sp. z o.o., ul. Królowej Jadwigi 43, 61-871 Poznaň, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

24TTL B.V., Amsterdam, Noord-Holland, Holandsko, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

eStoreMedia sp. z o.o., Aleja Komisji Edukacji Narodowej 18, 02-722 Warszawa, Poľsko, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

SiteOne Landscape Supply, Inc, 300 Colonial Center Parkway Suite 600 Roswell, GA 30076 Spojené štáty, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Campaign Monitor Holdings Pty Ltd, 5 STAPLETON AVE SUTHERLAND NSW C3 2232, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Splunk Inc., 270 BRANNAN STREET SAN FRANCISCO CA 94107, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Twilio Inc., 101 Spear Street, Ste 500, San Francisco, CA 94105, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

 

-           call centrá a poskytovatelia nástrojov na správu a nahrávanie telefonických hovorov, najmä:

Hisense Europe Customer Care Centar, Strahinjića bana 9, 11000 Beograd, Srbsko;

3CX, 4010 Boy Scout Boulevard, Suite 325, 33607, Tampa, Florida, USA, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Diabolocom SAS, 20, rue de Paix - 75002 Paríž, Francúzsko, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Cisco Systems, Inc., 170 West Tasman, Dr.San Jose, CA 95134 USA, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

 

-           spracovatelia externej komunikácie, najmä komunikácie prostredníctvom SMS správ a chatovacích miestností, najmä:

LiveChat, Inc. (101 Arch Street, 8th Floor, Boston MA 02110, Spojené štáty americké, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Jivochat ako nástroj, ktorý poskytuje Lucas Loureiro Carvalho Suporte Tecnico ME., Rua Neves Armond, 140, Sala 301, Praia Do Suá. Vitória, ES/Brazília, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

TargetFirst, 23 rue de la Croix Lormel, 22190 PLERIN, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Message4u Pty Ltd t/a MessageMedia z Level 24, 367 Collins Street, Melbourne, Victoria, Austrália 3000, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

SMS Broadcast Pty Ltd z Level 24, 367 Collins Street, Melbourne, Victoria, Austrália 3000, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

 

-           spoločnosti, ktoré pre nás pripravujú prieskumy o spokojnosti používateľov s našimi produktmi a službami, najmä:

Trustpilot A/S, Pilestraede 58, 5. poschodie, DK-1112 Copenhagen K, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Bazaarvoice, Inc., 10901 Stonelake Blvd, Austin, TX 78759, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Reevoo, 2nd Floor Walbrook Wharf, 78-83 Upper Thames Street, Londýn EC4R 3TD, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Momentive Europe UC, 2 Shelbourne Buildings, Second Floor, Shelbourne Rd Ballsbridge, Dublin 4, Írsko, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

IPSOS s. r. o., Slovanský dům, Na Příkopě 22, Praha, zásady ochrany osobných údajov spoločnosti sú k dispozícii tu

Spoločnosť z času na čas organizuje výherné hry a podobné propagačné kampane spolu s tretími stranami, ktorým môže poskytnúť aj individuálne osobné údaje, pričom o tom budete informovaní pred zhromažďovaním osobných údajov.


6.         Kde uchovávame vaše údaje?

Vaše údaje sú uložené v interných serverových jednotkách a pracovných staniciach spoločnosti (tiež využívajúce cloudové technológie) a v systéme dátového jazera (údajové jazero je centralizované úložisko, ktoré vám umožňuje ukladať štruktúrované a neštruktúrované údaje v akomkoľvek rozsahu).


7.         Nastavenie nesledovania

Niektoré zákony krajiny/štátu/provincie vyžadujú, aby sme uviedli, či rešpektujeme nastavenia „Nesledovať“ vo vašom prehliadači týkajúce sa cielenej reklamy. Dodržiavame štandardy uvedené v týchto Zásadách ochrany údajov a nemonitorujeme ani nesledujeme žiadne požiadavky prehliadača Nesledovať.


8.         Aké sú vaše práva a ako si ich uplatniť?

V súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ktoré spracúvame, môžete uplatniť nasledujúce práva:

Právo na prístup – umožňuje Vám získať informácie o tom, či sú Vaše osobné údaje spracúvané a o postupoch a spôsoboch spracúvania osobných údajov,

Právo na opravu – v prípade, že zistíte, že vaše údaje nie sú presné, máte právo na doplnenie neúplných alebo na opravu nesprávnych údajov,

Právo na vymazanie – umožňuje vám požiadať o vymazanie vašich osobných údajov, ktoré spracovávame. Urobíme tak v súlade s GDPR a v prípade, že nám v tom nebudú brániť žiadne iné obmedzenia,

Právo na obmedzenie spracovania – umožňuje vám obmedziť spracovanie, pričom popierate správnosť údajov, namietate proti vymazaniu, pretože účel spracovania, pre ktorý boli údaje zhromaždené, už nie je relevantný a chcete ďalšie uchovávanie z dôvodu legitímnej záujmy, alebo ak ste podali žiadosť o určenie právnych dôvodov spracúvania,

Právo na prenosnosť údajov – umožňuje získať kópiu poskytnutých osobných údajov v štruktúrovanom, bežne používanom hardvérovom formáte a preniesť údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sú splnené požiadavky stanovené GDPR,

Právo namietať – umožňuje vzniesť námietku v prípade zhromažďovania a spracúvania údajov na účely priameho marketingu alebo súvisiaceho profilovania,

Právo na preskúmanie automatizovaného rozhodovania - v prípade, že rozhodnutie, ktoré sa odráža v našom vzájomnom vzťahu, je založené na automatizovanom rozhodovaní, môžete využiť právo na realizáciu nového, neautomatizovaného rozhodnutia,

Právo odvolať súhlas – v prípade, že je spracovanie založené na udelenom súhlase, máte právo súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Ak chcete využiť niektoré z vyššie uvedených práv, môžete nám to oznámiť na e-mailovú adresu privacy@connectlife.io.

Okrem vyššie uvedených práv máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu. V prípade, že boli porušené Vaše práva v súvislosti so spracovaním osobných údajov, môžete podať sťažnosť na príslušný orgán: 

Pre spoločnosť ConnectLife, data technologies, LLC: Informačný komisár Slovinskej republiky poštou na adresu: Dunajska 22, 1000 Ljubljana alebo e-mailom na adresu: gp.ip@ip-rs.si.

Pre spoločnosť GORENJE Slovakia, s.r.o.: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika


Pravidlá pre zverejňovanie recenzií a komentárov na produkty a služby GORENJE Slovakia s.r.o.

Tieto pravidlá/podmienky definujú spôsoby a podmienky, za ktorých vy ako zákazníci, tj kupujúci produktov alebo užívatelia služieb, spoločnosti GORENJE Slovakia s.r.o. môžete zverejňovať názory a recenzie týkajúce sa ich vhodnosti, kvality a užívateľské skúsenosti.

Účel pravidel

Pravidlá sú stanovené s cieľom zabrániť prípadnému porušeniu základných princípov civilizovanej komunikácie. Za týmto účelom si GORENJE Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo upraviť alebo zmazať obsah, ktorý považuje za nevhodný, bez povinnosti svoje rozhodnutia v tomto ohľade vysvetľovať. GORENJE Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť pravidlá/podmienky používania bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov v prípade zmeny technológie, aktualizácií alebo zmien legislatívy, ktoré môžu priamo ovplyvniť ustanovenia pravidiel/podmienok používania. Pravidlá sú verejne dostupné na webových stránkach https://sk.hisense.com/ a budú dostupné pri každom vložení nových komentárov či recenzií produktov a služieb.

Osobné informácie

Recenzie, názory a komentáre môžu vkladať iba registrovaní užívatelia systému alebo užívatelia, ktorí sa prihlásia ako hostia. Pri registrácii sú zhromažďované iba základné osobné údaje, ktoré sú nutné pre jednoznačnú identifikáciu užívateľa systému, pre adekvátnu správu systému užívateľov a pre všetku komunikáciu súvisiacu so zasielaním recenzií na produkty a služby. Osobné údaje sú zhromažďované a spracovávané v súlade s našimi Zásady ochrany osobných údajov.

Osobné údaje poskytnuté pri registrácii do systému budú uložené iba po potvrdení súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré je súčasťou registrácie. V prípade ďalších otázok ohľadom spracovania osobných údajov nás prosím kontaktujte e-mailom na info@hisense.cz.

Za účelom vernej prezentácie spotrebiteľských recenzií produktov sú zverejnené recenzie spotrebiteľov, ktorí si produkt skutočne zakúpili, označené ako [Overený nákup]. Zabezpečenie toho, aby označenie [Overený nákup] mali iba publikované recenzie spotrebiteľov, ktorí si produkt skutočne zakúpili, sa vykonáva spôsobom [Overený nákup].

Spoločnosť sa zaväzuje zverejňovať všetky spotrebiteľské recenzie, okrem tých, ktoré porušujú základné zásady občianskej komunikácie. Spotrebiteľské recenzie nie sú sponzorované a neboli ovplyvnené zmluvným vzťahom s obchodníkom, ani Spoločnosť nevyužíva falošné spotrebiteľské recenzie (napr. lajky na sociálnych sieťach), ani si takéto akcie nenariaďuje od iných za účelom reklamy produktov.

Obsah príspevkov, vlastníctvo a zodpovednosť za uverejnené príspevky

Registráciou a odoslaním recenzie/komentára potvrdzujete a zaručujete vlastníctvo zaslaných údajov (uvádzate iba údaje, ktorých ste vlastníkom a teda držiteľom práv duševného vlastníctva), ich správnosť a vyhlasujete, že zasielate názory a recenzie na základe skutočných skúseností z používania produktov a služieb, skôr než za účelom, ktorý by predstavoval porušenie týchto podmienok alebo mal za následok poškodenie iných podnikov alebo osôb.

Zverejnením obsahu ručíte za nasledujúce:

obsah nie je nevhodný, nepravdivý alebo zavádzajúci,

obsah neporušuje autorské práva, obchodné tajomstvo alebo iné práva duševného vlastníctva,

obsah nepredstavuje porušenie práv na ochranu údajov tretích osôb,

obsah neporušuje iné zákony upravujúce poctivé podnikanie a prevádzku (neporušuje pravidlá týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, nekalej súťaže alebo klamlivej reklamy),

obsah nie je potenciálne urážlivý voči jednotlivcom, partnerstvám alebo korporáciám, nepredstavuje ohováranie, nie je nevhodný alebo zaujatý voči jednotlivým skupinám alebo jednotlivcom,

nedostali ste žiadnu náhradu alebo protiplnenie za obsah, ktorý by ovplyvnil vašu recenziu a komentár,

obsah nezahŕňa odkazy na iné webové stránky alebo kontaktné údaje spoločností alebo jednotlivcov,

obsah nezahŕňa prvky škodlivého počítačového softvéru.

Proces schválenia a zverejňovania recenzií

GORENJE Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo skontrolovať obsah recenzií k produktom a službám a odstrániť tie, ktoré nesú urážlivý obsah alebo môžu spôsobiť právnu alebo majetkovú ujmu spoločnosti. Recenzie produktov a služieb spolu s komentármi užívateľských skúseností sú zverejnené do 7 pracovných dní.

Správa obsahu a prevod vlastníckeho práva

Obsah, ktorý odošlete, bude prevedený do trvalého vlastníctva a kontroly spoločnosti GORENJE Slovakia s.r.o. Týmto povoľujete a súhlasíte s používaním, reprodukciou, odstraňovaním, zverejňovaním, úpravou alebo zmenou, prekladom alebo inými spôsobmi spracovania a šírenia informácií, bez ohľadu na médium bez toho, aby ste obdržali alebo požadovali akúkoľvek náhradu alebo protiplnenie.

Odoslaním recenzie produktov a služieb súhlasíte a preberáte zodpovednosť za úhradu akejkoľvek škody spôsobenej v dôsledku jej umiestnenia pri značke, ku ktorej sa vzťahuje, voči zamestnancom GORENJE Slovakia s.r.o. a akékoľvek súvisiace tretej strane. Zodpovednosť sa týka žiadostí, nárokov/pohľadávok na náhradu škody súvisiacich s priamou alebo nepriamou škodou, bez ohľadu na povahu, ktorá zahŕňa aj poplatky a súvisiace právne náklady na právne zastúpenie.

Zmeny a doplnenie pravidiel pre zverejňovanie recenzií a komentárov

GORENJE Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo doplniť pravidlá pre vkladanie recenzií a komentárov bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne pravidlá budú k dispozícii na webových stránkach https://sk.hisense.com/. Zobrazenie pravidiel je ponúkané zakaždým, keď vložíte recenziu alebo komentár.


9.         Splnomocnenec pre ochranu údajov

Vo všetkých záležitostiach súvisiacich so spracovaním vašich osobných údajov je vám k dispozícii náš poverenec pre ochranu údajov, ktorého môžete kontaktovať na e-mailovej adrese: privacy@connectlife.io.

 

BACK TO TOP