Prihlásiť sa / Registrovať

Právna doložka

Pravidlá pre zverejňovanie recenzií a komentárov na produkty a služby GORENJE Slovakia s.r.o.

Tieto pravidlá/podmienky definujú spôsoby a podmienky, za ktorých vy ako zákazníci, tj kupujúci produktov alebo užívatelia služieb, spoločnosti GORENJE Slovakia s.r.o. môžete zverejňovať názory a recenzie týkajúce sa ich vhodnosti, kvality a užívateľské skúsenosti.

Účel pravidel

Pravidlá sú stanovené s cieľom zabrániť prípadnému porušeniu základných princípov civilizovanej komunikácie. Za týmto účelom si GORENJE Slovakia s.r.o. vyhradzuje právo upraviť alebo zmazať obsah, ktorý považuje za nevhodný, bez povinnosti svoje rozhodnutia v tomto ohľade vysvetľovať. GORENJE Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo zmeniť alebo doplniť pravidlá/podmienky používania bez predchádzajúceho upozornenia užívateľov v prípade zmeny technológie, aktualizácií alebo zmien legislatívy, ktoré môžu priamo ovplyvniť ustanovenia pravidiel/podmienok používania. Pravidlá sú verejne dostupné na webových stránkach https://sk.hisense.com/ a budú dostupné pri každom vložení nových komentárov či recenzií produktov a služieb.

Osobné informácie

Recenzie, názory a komentáre môžu vkladať iba registrovaní užívatelia systému alebo užívatelia, ktorí sa prihlásia ako hostia. Pri registrácii sú zhromažďované iba základné osobné údaje, ktoré sú nutné pre jednoznačnú identifikáciu užívateľa systému, pre adekvátnu správu systému užívateľov a pre všetku komunikáciu súvisiacu so zasielaním recenzií na produkty a služby. Osobné údaje sú zhromažďované a spracovávané v súlade s našimi Zásady ochrany osobných údajov.

Osobné údaje poskytnuté pri registrácii do systému budú uložené iba po potvrdení súhlasu so spracovaním osobných údajov, ktoré je súčasťou registrácie. V prípade ďalších otázok ohľadom spracovania osobných údajov nás prosím kontaktujte e-mailom na info@gorenje.sk

Za účelom vernej prezentácie spotrebiteľských recenzií produktov sú zverejnené recenzie spotrebiteľov, ktorí si produkt skutočne zakúpili, označené ako [Overený nákup]. Zabezpečenie toho, aby označenie [Overený nákup] mali iba publikované recenzie spotrebiteľov, ktorí si produkt skutočne zakúpili, sa vykonáva spôsobom [Overený nákup].

Spoločnosť sa zaväzuje zverejňovať všetky spotrebiteľské recenzie, okrem tých, ktoré porušujú základné zásady občianskej komunikácie. Spotrebiteľské recenzie nie sú sponzorované a neboli ovplyvnené zmluvným vzťahom s obchodníkom, ani Spoločnosť nevyužíva falošné spotrebiteľské recenzie (napr. lajky na sociálnych sieťach), ani si takéto akcie nenariaďuje od iných za účelom reklamy produktov.

Obsah príspevkov, vlastníctvo a zodpovednosť za uverejnené príspevky

Registráciou a odoslaním recenzie/komentára potvrdzujete a zaručujete vlastníctvo zaslaných údajov (uvádzate iba údaje, ktorých ste vlastníkom a teda držiteľom práv duševného vlastníctva), ich správnosť a vyhlasujete, že zasielate názory a recenzie na základe skutočných skúseností z používania produktov a služieb, skôr než za účelom, ktorý by predstavoval porušenie týchto podmienok alebo mal za následok poškodenie iných podnikov alebo osôb.

Zverejnením obsahu ručíte za nasledujúce:

  • obsah nie je nevhodný, nepravdivý alebo zavádzajúci,
  • obsah neporušuje autorské práva, obchodné tajomstvo alebo iné práva duševného vlastníctva,
  • obsah nepredstavuje porušenie práv na ochranu údajov tretích osôb,
  • obsah neporušuje iné zákony upravujúce poctivé podnikanie a prevádzku (neporušuje pravidlá týkajúce sa ochrany spotrebiteľa, nekalej súťaže alebo klamlivej reklamy),
  • obsah nie je potenciálne urážlivý voči jednotlivcom, partnerstvám alebo korporáciám, nepredstavuje ohováranie, nie je nevhodný alebo zaujatý voči jednotlivým skupinám alebo jednotlivcom,
  • nedostali ste žiadnu náhradu alebo protiplnenie za obsah, ktorý by ovplyvnil vašu recenziu a komentár,
  • obsah nezahŕňa odkazy na iné webové stránky alebo kontaktné údaje spoločností alebo jednotlivcov,
  • obsah nezahŕňa prvky škodlivého počítačového softvéru.

Proces schválenia a zverejňovania recenzií

GORENJE Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo skontrolovať obsah recenzií k produktom a službám a odstrániť tie, ktoré nesú urážlivý obsah alebo môžu spôsobiť právnu alebo majetkovú ujmu spoločnosti. Recenzie produktov a služieb spolu s komentármi užívateľských skúseností sú zverejnené do 7 pracovných dní.

Správa obsahu a prevod vlastníckeho práva

Obsah, ktorý odošlete, bude prevedený do trvalého vlastníctva a kontroly spoločnosti GORENJE Slovakia s.r.o. Týmto povoľujete a súhlasíte s používaním, reprodukciou, odstraňovaním, zverejňovaním, úpravou alebo zmenou, prekladom alebo inými spôsobmi spracovania a šírenia informácií, bez ohľadu na médium bez toho, aby ste obdržali alebo požadovali akúkoľvek náhradu alebo protiplnenie.

Odoslaním recenzie produktov a služieb súhlasíte a preberáte zodpovednosť za úhradu akejkoľvek škody spôsobenej v dôsledku jej umiestnenia pri značke, ku ktorej sa vzťahuje, voči zamestnancom GORENJE Slovakia s.r.o. a akékoľvek súvisiace tretej strane. Zodpovednosť sa týka žiadostí, nárokov/pohľadávok na náhradu škody súvisiacich s priamou alebo nepriamou škodou, bez ohľadu na povahu, ktorá zahŕňa aj poplatky a súvisiace právne náklady na právne zastúpenie.

Zmeny a doplnenie pravidiel pre zverejňovanie recenzií a komentárov

GORENJE Slovakia s.r.o. si vyhradzuje právo kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť alebo doplniť pravidlá pre vkladanie recenzií a komentárov bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálne pravidlá budú k dispozícii na webových stránkach https://sk.hisense.com/. Zobrazenie pravidiel je ponúkané zakaždým, keď vložíte recenziu alebo komentár.

BACK TO TOP