Prihlásiť sa / Registrovať
News

Spoločnosť Hisense Europe patrí podľa EcoVadis medzi 11 % najlepších globálnych spoločností v oblasti udržateľnosti

18. júna 2024

Spoločnosť Hisense Europe, popredný výrobca domácich spotrebičov Hisense a Gorenje, získala prestížnu striebornú medailu EcoVadis za rok 2024. Toto uznávané ocenenie, ktoré spoločnosť prvýkrát získala minulý rok, potvrdzuje záväzok Hisense Europe k udržateľnosti, ako aj jej motiváciu stať sa ešte zodpovednejšou vo svojich obchodných postupoch. Tento rok sa spoločnosť Hisense Europe posunula v rebríčku udržateľnosti podľa EcoVadis ešte vyššie - medzi 11 % najlepších globálnych spoločností.

Logo_EcoVadis_Silver 2024.png

 

EcoVadis je celosvetovo uznávaný nástroj pre spoločnosti, ktoré chcú zlepšiť svoje postupy v oblasti udržateľnosti, zvýšiť svoju transparentnosť a dôveryhodnosť na trhu a podporiť pozitívne zmeny v globálnych dodávateľských reťazcoch. Spoločnosti sú hodnotené prostredníctvom komplexného a metodicky definovaného procesu, ktorý zahŕňa analýzu environmentálneho riadenia, etiky, udržateľných postupov pri zadávaní verejných zákaziek a dodržiavania pracovných a ľudských práv vo všetkých spoločnostiach a dodávateľských reťazcoch.

Certifikované európske výrobné závody spoločnosti Hisense Europe, v ktorých sa vyrábajú spotrebiče Hisense a Gorenje, dosiahli v tohtoročnom hodnotení EcoVadis výrazne lepšie výsledky, keď získali celkovo 68 bodov a umiestnili sa medzi 11 % najlepších spoločností.

O zlepšení svedčí nárast celkového skóre o 6 percentuálnych bodov v porovnaní s minulým rokom, keď spoločnosť dosiahla výrazný pokrok v oblastiach environmentálneho manažérstva (skok o 20 bodov) a pracovných a ľudských práv v dodávateľskom reťazci (skok o 10 bodov).

Strategické opatrenia a zlepšenia v kľúčových oblastiach

Spoločnosť Hisense Europe integrovala udržateľné postupy do jadra svojho podnikania a dosiahla normu ISO 14001 (medzinárodná norma pre systémy environmentálneho manažérstva), ešte prísnejšiu normu EMAS a zaviedla certifikáciu ISO 50001 pre efektívnejšie využívanie energie. To všetko dokazuje záväzok spoločnosti znižovať svoj vplyv na životné prostredie a zvyšovať efektívnosť využívania zdrojov. Potreby spoločnosti v oblasti výroby elektrickej energie bude pokrývať aj plánovaná solárna elektráreň, ktorá má byť postavená do konca roka 2024.

V oblasti pracovných a ľudských práv získala spoločnosť Hisense Europe certifikát ISO 45001, aby zaviedla systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, znížila riziká na pracovisku a vytvorila lepšie a bezpečnejšie pracovné podmienky. Spoločnosť tiež prijíma opatrenia na podporu zamestnávania osôb so zdravotným postihnutím.

Získané ocenenie EcoVadis tiež potvrdzuje, že spoločnosť Hisense Europe sa zaviazala zaviesť vysoké etické štandardy, integritu a transparentnosť vo svojej činnosti. V minulom roku spoločnosť zaviedla politiku oznamovania nekalých praktík (whistblowing), aktualizovala svoj kódex správania a zamerala sa na posilnenie školiacich programov v oblasti etických otázok.

Hoci spoločnosť dosiahla v tomto roku o niečo nižšie skóre ako vlani v dôsledku prísnejších kritérií v oblasti udržateľného obstarávania, podniká pozitívne kroky. Začala vzdelávať svojich dodávateľov v oblasti environmentálnej a sociálnej udržateľnosti, zaviedla politiku udržateľného obstarávania a venuje väčšiu pozornosť zodpovednému získavaniu surovín alebo minerálov potrebných na výrobu spotrebičov.

Záväzok k dokonalosti a udržateľnosti

Strieborná medaila EcoVadis je pre spoločnosť Hisense Europe uznaním záväzku k zodpovednému podnikaniu a záväzku do budúcnosti. V uplynulom roku už podnikla kroky smerom k udržateľnému vykazovaniu podľa nových právnych predpisov EÚ, vypracovala duálnu materiálovú maticu a stanovila si ambiciózne ciele na nasledujúce obdobie.

Hisense Europe si okrem iného kladie za cieľ znížiť spotrebu energie optimalizáciou obnoviteľných zdrojov energie, zvýšiť využívanie recyklovaných materiálov vo výrobkoch, znížiť množstvo odpadu, podporovať udržateľnú dopravu a zvýšiť udržateľnosť dodávateľských reťazcov. Do konca tohto roka chce pre svoje výrobky používať 100 % recyklovateľných obalov a recyklovať 96 % odpadu vznikajúceho pri výrobe.

O spoločnosti EcoVadis

Spoločnosť EcoVadis je popredným poskytovateľom ratingov a hodnotení udržateľnosti podnikov. Hodnotí výkonnosť spoločností v oblastiach, ako sú životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etika a udržateľné obstarávanie. Certifikačný proces EcoVadis zahŕňa podrobnú analýzu politík, postupov a výkonnosti spoločností, ktoré sa potom hodnotia a zaraďujú sa do porovnateľných odvetví. Spoločnostiam, ktoré vynikajú v oblasti udržateľnosti, sa udeľuje strieborné, zlaté alebo platinové hodnotenie. Hodnotenie EcoVadis je uznávané ako popredný štandard udržateľnosti v podnikovom svete a poskytuje spoločnostiam cennú spätnú väzbu o ich úsilí v oblasti udržateľnosti a možnostiach zlepšenia.

 

 

BACK TO TOP